Mølleparken

7500 Holstebro

NyhedsbrevNyhedsbrev MartsNyhedsbrev december


Nyhedsbrev September 2023Orientering vedr. første bump i MølleparkenNyhedsbrev juni 2023

Nyhedsbrev  Marts 2023

Generalforsamlingen d. 23.2. havde deltagelse af 21 husstande/31 prs. Vi startede som altid med hyggelig fællesspisning, hvorefter vi gik over til generalforsamlingen. Der blev drøftet mangt og meget.(se referatet) - det er altid dejligt med engagerede deltagere.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

Formand: Eva Zickert.

Næstformand: Steffen Wiwel.

Sekretær: Lotte Christensen.

Kasserer: Peder Graversen.

Menig medlem: Brian Bertelsen

Vi har planlagt følgende møder i 2023: 8. juni - 12. september - 7. december og 30. januar 2024.

Du er altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen med stort som småt.

Arbejdslørdagen: er planlagt til d.3.-6. kl. 9.30, indbydelse med arbejdsopgaver vil følge.

Sommerfesten : er planlagt til d.19. august, indbydelse følger senere.

Renovering af vejen skulle snart starte, der vil komme information ud, når vi ved noget nærmere.

Med ønske om et dejligt forår  -  Bestyrelsen i ejerlauget Mølleparken.

 

 

 

Nyhedsbrev December 2022

Så er der kommet nye beboere til, og vi vil gerne byde VELKOMMEN til Lenette og Brian (og Berta), der er flyttet ind i Mølleparken 7. Vi håber, at I vil falde godt til.

Snerydningen har Kaj Bech A/S startet op med. Men da vi får samme "behandling" som i resten af byen, var første forsøg ikke så heldig. Som I måske har læst/hørt, troede de at saltning var nok. Det var det ikke....

Vintersolhverv holder jeg (Eva) ikke i år, da andet har fået første prioritet. 

Generalforsamling er fastsat til torsdag d. 23. februar, som altid foregår det i Skovgårdens gildesal. I vil få omdelt dagsorden senere i det nye år.

Havecontainerne bliver ikke tømt, hvis der ligger snevolde foran. Så tjek lige (også nu...) hvornår du er en af de tre husstande, der har "vagten".

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

 Nyhedsbrev september 2022Nyhedsbrev juni 2022

Sommerfesten holdes i år i garagen hos Lotte og Kåre d. 6.-8. Hold øje med postkassen, I vil modtage en invitation en af de nærmeste dage.

Arbejdsdagen forløb i en god stemning, og alle opgaver blev løst. Der var mødt 26 personer frem for at gøre en fælles indsats for vores skønne område. Vi sluttede som vanlig med lidt at drikke og som noget nyt: med grillpølser. Dette var et stort hit, så grillpølserne må på menuen fremover.

Bedet blev renset for ukrudt og står nu flot. Hvis det skal bibeholdes, kræver det en indsats, hvilket I også vil finde nærmere om i postkassen

Tiden for hækkeklipning nærmer sig. Har man hæk ud til gangarealer og fællesstier/fortove, skal disse være frie og til at passere.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Nyhedsbrev Mølleparken Marts 2022.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

    Formand: Steffen Wiwel.

     Næstformand: Søren Munch.

    Kasserer: Peder Graversen.

    Sekretær: Eva Zickert.

    Medlem: Lotte Christensen.

    Vi har planlagt følgende møder: 13.juni -12.september - 12. december - 16. 

    januar 2023. Du er velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis noget 

    skal drøftes eller tages op.

Arbejdslørdag: Er planlagt til d. 21. maj, indbydelse med arbejdsopgaver lander 

    snart i postkassen.

Sommerfest: Er planlagt til d. 6. august, indbydelse følger.

Farten i Mølleparken: Der dukker snart "noget" op, der skal hjællpe os med at 

    køre efter forholdene.

Græsslåning: Jens Jacobsen er kommet med det tilbud, at han - sammen med 

    et par andre - vil tage sig af græsslåningen. Det har vi takket ja til.

 

Forårshilsen fra bestyrelsen Ejerlauget Mølleparken.

 

    


Nyhedsbrev december 2021.

Så er der atter gået et år, der har været præget af coronaen. Meget har været aflyst eller er blevet rykket, ligesom arbejdsdag og generalforsamling blev hos os. 

Vi har haft bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blev konstitueret:

Formand: Steffen Wiwel.

Næstformand: Søren Munch.

Kasserer: Peder Graversen.

Sekretær: Eva Zickert.

Menig medlem: Lotte Christensen.

Suppleant: Bo Bjerre Dam.

 

Solhvervsfesten bliver desværre aflyst igen i år af den samme årsag som sidst, nemlig høje smittetal i byen. Vi håber, at vi har mere normale tilstande næste år.

Tak til den person (som ikke var fra en af de tre husstande, der havde "vagten" med opsyn den uge), der fjernede snevolden foran havecontainerne, så de kunne blive tømt!!! Vognmanden tømmer ikke, hvis han ikke har fri adgang til containerne. Så notèr lige, hvornår din husstand har opsyn.

Generalforsamlingen 2022 håber vi at kunne afholde d. 22. februar, hvis ikke coronaen igen spænder ben, men så hører I nærmere.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 


Nyhedsbrev juni 2021.

Siden sidst er der kommet nye beboere til, og vi vil gerne byde velkommen til Lotte og Kaare i nr. 26 og til A. Louis i nr. 31. Håber, at I vil falde godt til i vores/jeres dejlige område.

Arbejdslørdagen d. 29.-5. var 26 beboere mødt frem, og alle opgaver blev løst. (Vi har aftalt med en tidligere beboer fra Mølleparken, at han reparerer ramperne til legestativet evt. sammen med Jens i nr. 19 , da det skal være i orden og er en større opgave.) Der var også tid til snak og hygge, og til slut blev der spist pølser og tørsten slukket.

Generalforsamlingen: Her skal vi bl.a. snakke om udskiftningen af dele af belægningen i Mølleparken. Tidshorisont, finansiering m.m. for projektet skal diskuteres.Tidspunkt for generalforsamling meldes ud senere.

Sommerfest blev efterlyst på arbejdslørdagen. De, der er interesserede, skal senest d. 1. juli smide en seddel i Søren M´s postkasse eller sende ham en mail med antal deltagere. Mindst 15 skal melde sig, så ser vi på sagen

Ros til det hus i Mølleparken, der senest har beskåret hækken, så fortovet nu kan bruges i HELE sin bredde . wink

Støj - andre nabogener (hvis der altså er nogen): Det er ikke noget, som bestyrelsen kan gå ind i. Med venlig dialog en dag med rette vedkommende, hvor man ikke er i det røde feltangry - så kommer man længst.

Mvh bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken.

  

 

Nyhedsbrev Mølleparken marts 2021

Så er vi heldigvis på vej ind i foråret, og det trænger vi vist alle til oven på nedlukning og vinter.

Allerførst VELKOMMEN til Jette Burgaard & Jørgen Lund, der er flyttet ind i nr. 3.

Generalforsamlingen kan vi ikke planlægge endnu, men vi håber på, at det kan lade sig gøre til efteråret.

Arbejdslørdag d. 29. maj kl. 9.30 vover vi at planlægge, da det jo foregår i det fri. Hvad der skal laves, skal vi have kigget på. Har I noget, så meld tilbage til bestyrelsen snarest.

Bedet ved garagerne: Her har vi valgt at betale et firma - Kaj Bech - for at komme og luge 7 gange i denne sæson. Vi må erkende, at vi ikke har den fornødne opbakning til selv at gøre det - og at det var et hårdt stykke arbejde!

Vejbelægningen: Som I måske har bemærket, er der sket nogle udbedringer hist og her. De større planer for, hvad der videre skal ske, tages op på den kommende generalforsamling. Ser I noget, som skal udbedres og ikke kan vente, så kontakt Steffen.

Hold lidt ekstra øje med fremmede i området, da der for nyligt har været indbrud i en garage på Skjernvej.

Kontingent til ejerlauget: Den årlige kontingent på 1500 kr. bedes indbetalt på kontonummer 7601 1140423 senest 31. marts.

Forårshilsen fra bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken
Nyhedsbrev Mølleparken december 2020.

Her i december kan vi se tilbage på et noget anderledes år. På en eller anden måde er vi alle påvirkede af den ubudne gæst - coronaen - og det vil vi være et stykke tid endnu. Der vil måske være flere hjemme i julen i år, end der plejer at være. Men alligevel skal vi hjælpe hinanden og holde lidt øje med de huse, hvor der ikke er nogen hjemme.

Solhvervsfesten bliver desværre ikke afholdt i år af indlysende grunde.  Det er ærgerligt, da det er en hyggelig måde lige at være samlet på og ønske hinanden en god jul.

Generalforsamlingen må udskydes pga forsamlingsrestriktionerne. Vi håber på at kunne holde den engang i foråret.

Vejenes belægning i den gamle del af Mølleparken er begyndt at være slidt og have skader. Vi har sat gang i at få udbedret de værste skader, og så vil vi senere på generalforsamlingen snakke om og beslutte det videre forløb.

Havecontainerne er det gået bedre med i år, så vi kan overveje at fortsætte med ordningen.

Juletræer kan køerne godt lide at gnaske i, hvis de er nogenlunde friske. Skal de afleveres i containerne, skal de være savet/klippet i mindre stykker.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

 Nyhedsbrev september 2020.

På en dejlig sommerlørdag d. 15. august havde vi vores årlige arbejdsdag. Fremmødet var stort, hvilket betød, at alt blev nået. Både i de grønne områder og med reparationer. Der var også tid til at få snakket og hygget,og som sædvanligt sluttede vi af med pølser & brød. Basketballbanen bruges nu flittigt! ..der ligger glemt værktøj i trillebøren i fællesskuret...

Efter ønske fra nogle beboere har bestyrelsen indkøbt sneglegift, som står i fællesskuret. Så kan der hentes den portion, som man nu har brug for. Husk at medbringe beholder til giften, så posen forbliver i skuret.

Efter et par påmindelser fra NOMI ser det ud til, at vi er blevet bedre til at håndtere brugen af havecontainerne, og det er jo godt! Måske er de tre husstande, der sammen har en uges ansvar for at holde stedet ryddeligt, blevet bedre til at aftale noget? Og så hjælper det nok også, at der nu står en kost og skovl på stedet.

Tak til Karen Margrethe, der har malet de 2 stolper ved cykel/gå-indgangen til Mølleparken. Det gør det lettere at "ramme" indgangen, når det er mørkt!

Stor tak til lugeholdet, der har haft en hård tørn med at holde bedet ved garagerne. Fremover vil alle blive inviteret til at hjælpe...

Der er blevet ytret ønske om, at der oprettes en lukket facebookgruppe for Mølleparkens beboere, da mange ikke så tit får set på hjemmesiden. Søren Langkjær fra bestyrelsen vil oprette en sådan gruppe og stå som administrator. Vi prøver foreløbigt et år. Siden kan bruges til almindelig kommunikation beboerne imellem - men vil ikke være bestyrelsens talerør.

Efterårshilsen fra bestyrelsen i Ejerlauget MølleparkeNyhedsbrev september 2020.

På en dejlig sommerlørdag d. 15. august havde vi vores årlige arbejdsdag. Fremmødet var stort, hvilket betød, at alt blev nået. Både i de grønne områder og med reparationer. Der var også tid til at få snakket og hygget,og som sædvanligt sluttede vi af med pølser & brød. Basketballbanen bruges nu flittigt! ..der ligger glemt værktøj i trillebøren i fællesskuret...

Efter ønske fra nogle beboere har bestyrelsen indkøbt sneglegift, som står i fællesskuret. Så kan der hentes den portion, som man nu har brug for. Husk at medbringe beholder til giften, så posen forbliver i skuret.

Efter et par påmindelser fra NOMI ser det ud til, at vi er blevet bedre til at håndtere brugen af havecontainerne, og det er jo godt! Måske er de tre husstande, der sammen har en uges ansvar for at holde stedet ryddeligt, blevet bedre til at aftale noget? Og så hjælper det nok også, at der nu står en kost og skovl på stedet.

Tak til Karen Margrethe, der har malet de 2 stolper ved cykel/gå-indgangen til Mølleparken. Det gør det lettere at "ramme" indgangen, når det er mørkt!

Stor tak til lugeholdet, der har haft en hård tørn med at holde bedet ved garagerne. Fremover vil alle blive inviteret til at hjælpe...

Der er blevet ytret ønske om, at der oprettes en lukket facebookgruppe for Mølleparkens beboere, da mange ikke så tit får set på hjemmesiden. Søren Langkjær fra bestyrelsen vil oprette en sådan gruppe og stå som administrator. Vi prøver foreløbigt et år. Siden kan bruges til almindelig kommunikation beboerne imellem - men vil ikke være bestyrelsens talerør.

Efterårshilsen fra bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken.


Nyhedsbrev Juni 2020

Så er sommeren over os, og vi nærmer os ferietiden. Som hvert år vil vi opfordre jer til at holde lidt ekstra øje med hinandens huse og idet hele taget - holde øje med, hvem der færdes i området.

Det er også tid for hækkeklipning, og en del husstande har allerede været i gang. Her skal der tages hensyn til, at HELE fortovet skal være frit efter klipning, så fortovet ikke langsomt "ædes"  af en bredere og bredere hæk. Fortovet på Skjernvej skal også holdes fri af de bevoksninger, som de enkelte grundejere har på ders vold.

Bedet ved garagerne har lugeholdet været over en del gange. Det er hårdt arbejde, andre end lugeholdet må gerne give en hjælpende hånd med.yes

Arbejdsdagen er d. 15. august kl. 9.30, hvor vi mødes ved legepladsen. I år skal vi have:

 • 2 nye plader til basketmålene og nye net sat i.
 • Blomsterkummerne skal tømmes og fjernes. Har nogen en sækkevogn, kunne det være en stor hjælp.
 • Ved flere fliser og regnvandsrender mangler der sand.
 • Sandkassen skal graves igennem.
 • Beplantningen langs Vegen Møllevej skal flere steder klippes tilbage.
 • Bede og grønne områder gås efter.
 • Trappen ned til ådalen renses/fejes.
 • Evt. spredning af gødning og kalk.

Vi slutter som altid dagen med pølser - brød og noget for tørsten.

Sommerhilsen fra bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken.

 Nyhedsbrev Mølleparken   April 2020

I disse coronatider har vi holdt et bestyrelsesmøde i det fri - på legepladsen - for først og fremmest at få konstitutieret bestyrelsen::

Formand: Steffen Wiwel.

Næstformand: Søren Munch Pedersen.

Kasserer: Peder Graversen.

Sekretær: Eva Zickert-Sørensen

Søren Langkjær: Tager sig bl.a. af Mølleparkens hjemmeside.

 

Stordskrald starter op i næste uge, og vi får haveaffald afhentet d. 22. april. Og efter den udsendte plan er det denne uge husene 1 - 3 & 5, der har tilsynet med området ved havecontainerne. Det er tvivlsomt, om alt bliver taget med, da der desværre igen er sække med jord og store grene. Beboerne i Mølleparken har dette år til at vise, at de gerne vil beholde containerne, ellers må ordningen opsiges, og hver husstand må selv stå for bortskaffelse. PS:Der står kost og skovl deroppe, så man kan rydde op efter sig.

Sommerfest: Vi har ikke planlagt sommerfest i år grundet corona.

Lugeholdet: Vi har været igennem bedet 2 gange, og lige nu ser det rigtig godt ud. Det tager tid, da ukrudtet gemmer sig mellem alle de små udløbere fra moderplanterne, men ved fælles indsats burde det lykkes. Man får også masser af frisk luft, kan holde den obligatoriske afstand - og stadig snakke og hygge sig sammen. Andre ud over lugeholdet er også velkommen til at tage en tørn, man bestemmer jo selv tidspunktet  smiley

Arbejdslørdag: har vi foreløbig sat til d. 15. august kl. 9.30 - men det vil I høre nærmere om.

Forårshilsen fra bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken. 


Nyhedsbrev Mølleparken   December 2019.

Det er så årets sidste nyhedsbrev - hvor starten er en opfordring til at holde lidt ekstra øje med hinandens huse og området. Især hvis I ved, at naboerne er taget på juleferie.

Velkommen til Morten Plank & børn i nr. 7. og til Helene & Søren Møller Steffensen & børn i nr. 41. Vi håber, at I falder godt til i Mølleparken.

Planterne i bedet ved garagerne ser ud til at trives. I det nye år skal vi have et lugehold på benene, så de nye planter rigtig kan brede sig.

Havecontainerne & sække har der været en del bøvl med, det håber vi, er fortid nu. Mon alle husstande får set på årsplanen over, hvilke uger man sammen med 2 andre husstande står for at holde det ryddeligt ved containerne og fjerne evt. tomme sække??? Planen blev, som hvert år, husstandsomdelt først i januar.

Juletræer ved containerne bliver kun taget med, hvis de er savet i mindre stykker, inden de smides i containeren. Eller, hvis de er savet i mindre stykker, samlet med en snor, og lagt ved siden af containerne.

Køerne vil gerne have grønne træer at gnave i - ikke brune og visne af slagsen...

Solhvervsfesten holdes lørdag d. 21.-12. kl. 17-18 hos Eva. Der kommer en indbydelse i postkassen.

Generalforsamling 2020 holdes d. 20.-2.-2020, så reserver allerede nu datoen. Overvej, om du vil være med i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.


Nyhedsbrev Mølleparken Juni 2019.

Arbejdslørdagen d.25. maj blev der rigtig knoklet med tunge træstammer og hevet gammelt hegn ned, og de grønne områder blev "nettet" til sommeren. Især bedet med de store træer blev der ryddet op i. For at blive færdigt med hegnet, blev der indkaldt til en søndag formiddag. De få fremmødte denne dag gjorde et flot stykke arbejde - tak for det.

Sommerfesten, som vi holdt til aften efter arbejdslørdagen, blev som sædvanligt holdt i carporten hos Søren. Der var ikke så mange deltagere, men de, der kom, hyggede sig og fik snakket på kryds og tværs. Der var også gang i grillen, og Helle og Kirsten havde kreeret de skønneste kager/desserter.... Vi blev dog enige om, at arbejdslørdag og sommerfest ikke skal ligge på samme dag, vi var vist lidt slidte!!

Der er flere, der har lagt mærke til folk, der går rundt og kigger i Mølleparken. Hvis I ser sådanne personer, der går og studerer matrikler - huse, så prøv at spørge, om der er noget, I kan være behjælpelige med. Nogle kan have et lovligt ærinde, andre forsvinder skyndsomt!! I sær her i ferietiden skal vi være opmærksomme...

Bedet ved garagerne bliver forhåbentligt klar til at blive fræset til efteråret. Vi nedsætter et lille udvalg, der kan komme med forslag til beplantning.

Hjertesuk fra nogle beboere: De to stier bag rækkehusene er ved at være ufremkommelige. Os, der bor her og bruger stierne, når vi skal ud og ind i vores haver, kan vi ikke blive bedre til at holde dem. DET ville være dejligt...

Vestforsyning vil gerne have os til at være behjælpelige med at beskytte og bevare vores grundvand. Hvis I vil vide mere om, hvordan vi kan gøre det, kan I gå ind på  https://www.vestforsyning.dk/vand/fjern-giften-fra-din-have/  eller I kan gå ind på www.giftfrihave.dk 

Sommerhilsen fra Bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken.


Mølleparken Marts 2019

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:
Formand: Steffen Wivel
Næstformand: Søren Munch Pedersen
Kasserer: Klaus Kocemba
Sekretær: Eva Zickert-Sørensen
Søren Langkjær:  tager sig bl.a. af hjemmesiden

Møderne resten af året er planlagt til: 17.juni - 23.sept.- 2.dec. 
I er velkomne til at henvende jer til bestyrelsen, hvis noget dukker op.

Ny mail / telefonnummer: Er der sket ændringer, bedes I henvende jer til Søren Langkjær

Kontingent til ejerlauget: Den årlige kontingent er på 1500kr, som bedes indbetalt senest 31.marts på
kontonummer: 7601  1140423

ØV-ØV ! Som I måske har set på hjemmesiden, er der smidt sække med jord og sten ved havecontainerne. 
Sækkene tages ikke med, da det ikke er grønt haveaffald. Ejermanden bedes fjerne de 4 sække inden for
10 dage.

Arbejdslørdag bliver i år d. 25.maj kl. 9.30 ved legepladsen

 • 2 nye plader til basket + de sættes lidt ned.
 • De afgrænsende stammer på legepladsen fornyes.
 • Bræddehegnet fornye.
 • kalk og gødning fordeles
 • De grønne områder gøres forårsklare

Sommerfesten starter kl. 17 samme dag som besluttet på generalforsamling
Tilmelding senest 1.april.
Festen afholdes uanset antal tilmeldinger. Vi vil gerne have 2 eller 3 husstande med i et festudvalg. Henvendelse til Eva i nr. 9


Forårshilsen fra bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken

6. marts 2019

Helle og Erling Bro har modtaget nedenstående besked fra Holstebro Kommune - en problematik vi har diskuteret før og derfor endnu en gang må gøre opmærksom på.

 

tir. 5. mar. 2019 09.29 skrev Lisbeth Marie Harring Olesen :
 

Hej Erling

 Chaufføren, som afhenter haveaffald i Holstebro Kommune, har henvendt sig til os i dag, omkring sækkene med haveaffald fra Mølleparken.

 Der står nogle sække tilbage, som ikke er medtaget fordi de er for tunge, eller fyldt med jord.

Sækkene er generelt meget tunge, og i dårlig stand. Der går hul på sækkene, når man løfter dem. 

Håber du vil meddele dette videre.

 Med venlig hilsen

Lisbeth Marie Harring Olesen
Assistent
Borgerservice
 Nyhedsbrev Mølleparken september 2018.

Sommerfesten, som blev afholdt d. 18. august, kunne i år samle 16 personer, der  havde en god aften i den overdækkede carport hos Søren i nr. 33. Der blev grillet, hygget og snakket på kryds og på tværs. Til kaffen serverede Kirsten en af hendes uforglemmelige kager.

Hvis nogle af jer har en god ideenlightenedtil input til sommerfesten for at gøre den endnu bedre, hører bestyrelsen gerne fra jer.

Nabohjælp er der ikke sket så meget i, så hvis det bare er en forglemmelse, og I gerne vil være med i det, så kontakt dem I gerne vil have med i jeres netværk og være på nabohjælp med.

Hullerne efter vejtræerne er nu blevet lukkede. Vi vil gerne bede hver matrikel, der har et sådant, om at feje det overflødige sand væk, så det ikke ender i kloakken.

Bedet ved garagerne : Der tages ikke jordbundsprøve nu p.g.a. den ekstreme sommer, men til foråret. Hvis den så er ok, skal der tilplantes til efteråret. 

Græsslåning af fællesarealerne , som vi nu betaler os fra, har indtil videre fungeret tilfredsstillende.

Med venlig hilsen bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken.

 

 Nabohjælp

I går d. 20 juli havde TV-avisen et indslag om Nabohjælp, der er ved at brede sig til flere og flere boligområder. Især nu, hvor sommerferien lader mange ferietomme boliger invitere ubudne gæ-
ster, opleves det stigende behov.

Det er stadig en hel egen beslutning, om man som husstand vil benytte sig af Nabohjælp. Mølleparken har jo valgt at tilmelde sig som grundejerforening (se skilte) men det er altså stadig op til eget initiativ at indgå aktivt i ordningen.

Kig ind på deres hjemmeside     http://www.nabohjælp.dk 

 

 


Nyhedsbrev Mølleparken Juni 2018.

Arbejdslørdagen d. 5. maj foregik i dejligt vejr med god opbakning fra "nye" og "gamle" i Mølleparken, og de fleste planlagte opgaver blev lavet. Nu kan vi her i sommer nyde, at vi har så dejlige fællesarealer til glæde for store og små.

Lukning af hullerne efter vejtræer er ikke glemt, men p.g.a. travlhed i firmaet er deadline ikke overholdt. Bestyrelsen holder dem op på aftalen, hvilket må betyde nedslag i pris. Der vil komme en seddel i postkasserne et par dage før opstart af arbejdet, så alle er informerede.

D. 31. maj var der 3 åbne haver i Mølleparken. Mellem 120-150 mennesker kom fra nær og fjern i det gode vejr og nød de flotte haver og vores dejlige område.

Hækkene i Mølleparken er ved at "spise" for meget af fortovene, og dermed er parkeringsarealerne blevet indskrænkede og den almindelige færdsel vanskeligere. Vejene er også udlagt som legearealer, så vi må prøve at skabe bedre forhold ved at klippe hækkene. Også hækkene, der grænser op til fællesstierne, trænger til en gang studsning, så de ikke lukker helt til. Her er det de grundejere, hvis have/hæk, der støder op til fællesstierne, der skal sørge for at holde stierne farbare. Måske ville det være en ide`for alle hækejere at få klippet hækken ind til skel i løbet af vinterhalvåret, hvor det er lettere at overskue.

Et hjertesuk fra en beboer i Mølleparken: Hvis alle, der parkerer langs hækkene ville være rare at parkere med passagersiden ind mod hækken og så tæt på som muligt, så ville det give lidt mere plads.

 

Sommerfest i Mølleparken d. 18. august kl. 15 ved legepladsen.

Kom og vær med til lidt sjov og hyggeligt samvær med andre fra Mølleparken. Spørg din nabo - inviter dine børn, også de fraflyttede - børnebørn må også gerne komme med. Vi starter med skattejagt for børn og barnlige sjæle, hvor vi skal lave forskellige aktiviteter, derefter snak og hygge.

Om aftenen gøres der parat til fællesspisning i en carport. Vi sørger for grill, der vil være tændt fra kl. 18.

Medbring selv: Mad-drikkevarer-bord & stole-bestik & godt humør.

Tilmelding senest 11. august til Eva i nr. 9. Mail til ezs@webspeed.dk - smid en seddel i postkassen - eller sms på 24905128. Kan du/I kun være med om aftenen, så tilmeld jer til det.

Sommerhilsener fra bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken.


14 maj 2018

Græsslåning

Den tidligere omtalte nye ordning med græsslåning ved lege- og boldområde er trådt i kraft. Det betyder "stenen" nu gør opmærksom på, at husstanden har ansvaret for området  med affaldscontainerne.

Mvh.
Bestyrelsen


29 april 2018

Græsklipning af fællesarealer.

Da græsklipningsordningen ikke har fungeret særlig godt de seneste år, har vi i bestyrelsen valgt, at vi må betale os fra det. Det er GA service ved Gert Andersen, der allerede slog græsset første gang d. 25.4., der har fået opgaven. Græsset vil blive slået fra april til november. Der klippes ca. hver 10. dag i lavsæsonen og hver uge i højsæsonen. Kanter trimmes ca. hver 3. gang. 

Den uge, hvor man skulle have slået græs, har man så kun ansvaret for, at der er ryddeligt ved havecontainerne.

Mvh. bestyrelse


Medredaktør

25-04-2018

Eva Zickert-Sørensen i nr. 9 er blevet medredaktør på hjemmesiden, således at hun også kan gå ind og redigere i siderne. Det betyder bl.a. at hun også kan modtage beskeder, som beboere ønsker sat på Opslagstavtavlen.
Desuden betyder det, at det tidligere omdelte Nyhedsbrev, nu skal læses på hjemmesiden. Eva bevarer dog også en udskrift, der sættes i mappe.


Nabohjælp

25-04-2018

Jeg kan se, at der nu er 7 tilmeldte hos Nabohjælp. Der er mulighed for endnu flere !
3 skilte er bestilt og undervejs.

https://Nabohjælp.dk

Søren Langkjær

 

 

 


Nyhedsbrev Mølleparken Marts 2018

24-03-2018

Bestyrelsen
Ejerlauget har konstitueret sig som følgende:

Formand:         Steffen Wiwel (nr.28)
Næstformand:  Søren Munch Pedersen (nr.33)
Kasserer:         Klaus Kocemba Knudsen (nr.26)
Sekretær:         Eva Zickert-Sørensen (nr.9)
Medlem:           Søren Langkjær (nr.13)

Møderne resten af året er planlagt til: 4.juni - 3.september - ?december. Hvis I har noget til bestyrelsen, er I velkomne til at henvende jer til en af os.

Kontingent til ejerlauget blev på generalforsamlingen hævet til 1500 kr. De bedes indbetalt på konto-
nummer: 7601  1140423  senest 31.marts 2018

Hjemmesiden www.molleparken.dk er nu klar til første prøveår. Der vil være en åben og en lukket del. 

Nabohjælpskiltene er bestilt og sættes op til arbejdslørdag, hvis ikke før...

Arbejdslørdagen bliver i år d. 5.maj kl.9.30.

 • Der skal spredes skærver ud bag hus nr. 10.
 • Hegnet rundt om legepladsen gås efter og repareres.
 • Flis fordeles under gynger mv.
 • Hus og madpakkehus males igen
 • Krog til at fæstne babygyngen i blæst sættes op.
 • Forårsrengøring i de grønne områder.

Sommerfesten bliver d.18. august - I vil høre nærmere.

Forårshilsen fra bestyrelsen i Ejerlauget Mølleparken


22-03-2018

Velkommen til Mølleparkens første udgave af Hjemmesiden. På mange måder en udfordring - skiftet fra papir til skærm. En udvikling der sker i alle grene af samfundet.  

Vi har nu et år til at afprøve ordningen, inden endelig beslutning. Der vil helt sikkert være nogle fejlskud i arbejdet med siden, der skal rettes undervejs, men også  gerne nogle synlige fordele - både internt og som vindue ud til verden. Derfor gerne ris og ros.

I første omgang vil det trykte og omdelte Nyhedsbrev overlappe hinanden for at sikre, at alle får set det.

Jeg undskylder på forhånd, hvis ikke alle rettelser er kommet med !! Brug Kontakt og send de rigtige op-lysninger.

Siderne kan udskrives.

Arbejdslørdag er planlagt til 5. maj kl.9.30
Sommerfest er planlagt til 18. august

Dette link giver adgang til databasen DinGeo, hvor alle de oplysninger det offentlige har om din (og andres) bolig kan ses

www.DinGeo.dk


 

 Nyhedsbrev Mølleparken     December 2018.

 

Så er det allerede december igen - og vi vil opfordre til, at vi hjælpes med at holde øje med  hinandens huse. Hvis I skal hjemmefra et par dage, så aftal med Nabohjælp eller naboer, at de kan parkere en bil hos jer - eller andet, så huset ikke ser "alene hjemme" ud. Vær ekstra opmærksom omkring et hus, der er til salg.

 

Der er altid flere biler i Mølleparken i forbindelse med fri - og helligdage. Vi henstiller til, at der parkeres med hensyntagen til, at eventuelle redningskøretøjer kan passere. Der kan man ved samme lejlighed lige se efter, om hækken trænger til at blive beskåret, så den ikke gror ud over fortov og fællesareal.

 

Juletræer: Tages kun med, hvis de er savet i mindre stykker, inden de smides i containeren. Eller hvis de i stykkersavede træ er bundet sammen med en snor og lagt ved siden af containeren. Hele træer tages ikke med.

Køerne vil gerne have friske træer at gnave i - ikke træer, der er brune og visne  wink.

 

Solhvervsfest d. 21.-12.: Der kommer en indbydelse i postkasserne.

 

Generalforsamling 2019: Sæt allerede nu kryds i kalenderen for onsdag d. 20. februar kl. 18.30. Overvej, om du har lyst til at være med i bestyrelsen.

 

Besyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.