Mølleparken

7500 Holstebro

Formand:         Steffen WIWEL
Kasserer:         Klaus Kocemba
Sekretær:        Eva Zickert-Sørensen
Hjemmeside:    Søren Langkjær
Næstformand:  Søren Munch Pedersen