Mølleparken

7500 Holstebro

Formand:         Eva Zickert-Sørensen
Næstformand:  Brian Berthelsen
Kasserer:         Ulrik Lauersen
Sekretær:        Lotte Christensen
Medlem:          Alice Sørensen

Suppleant:       Bo Bjerre Dam